HİZMETLERİMİZ

STANDART TESTLERE HAZIRLIK

Elite Language Institute olarak aşağıda bahsedilen sınavlara hazırlık programlarımız öğrencileri hedef puanlarına ulaştırmak üzere bireysel olarak tasarlanır. Tamamen birebir ders metoduyla hazırlanan programlarımız da yüksek başarı oranımız ile öğrencilerimiz hedeflerine rahatlıkla ulaşmaktadır. 

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarının çeşitlilik göstermesinden dolayı programlarımızı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlamaktayız. Programımızı öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde planlamak için, programımız başlamadan önce ücretsiz deneme sınavı ve ihtiyaç analizi yaparız. 

Eğitim süresince öğrencilere yapılan tüm çalışmalar üzerinden sürekli ödev ve geri bildirim verilir. Periyodik olarak yapılan deneme sınavları ile gösterdikleri gelişim yakından takip edilir. 

Öğrencilere sınava nasıl hazırlanılması gerektiği, sınav taktikleri ve sınav esnasında zamanı nasıl efektif kullanacakları öğretilir. Eğitimlerde amaç İngilizce seviyesini yükseltmekten ziyade sınav becerilerini geliştirmektir.

Temel olarak tüm bu hazırlıklar ile öğrenciyi hızlı düşünme, hızlı ve doğru cevaplama, sık yapılan hataları tekrarlamama ve zamanı efektif kullanma konusunda geliştirerek, sınavda hedeflenen puana ulaşılması sağlanır. 

Tüm sınavlara hazırlık için dil kursumuzun websitesi olan www.elitelanguageinstitute.com  sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

Yeni SAT:  ABD’ de lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilerin birçok üniversiteye başvurmak için ihtiyaç duyduğu bir sınavdır. College Board tarafından düzenlenen ve çoğunluğu ABD’de olmak üzere 5900 kolej ve üniversite tarafından kabul edilen sınav, tüm dünyada çeşitli sınav merkezlerinde düzenlenmektedir.

Yeni SAT 3 saat veya isteğe bağlı essay seçildiği takdirde 3 saat 50 dakika sürmektedir. Yeni SAT sınavında yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi bulunmamaktadır. 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendirilecektir. Puan dağılımı 800 puan Matematik ve 800 puan Reading ve Writing için olacak şekildedir. Essay bölümü 50 dakika sürmektedir ve bu bölüm 1600 puanlık bölümden ayrı olarak puanlanmaktadır.

Yeni SAT de matematik bölümü için 58 soru için 80 dakika süre verilecek. Yeni SAT sınavında 38 sorudan oluşan bölümde hesap makinesi kullanılabilirken, 20 sorudan oluşan bölümde hesap makinesi kullanımına izin verilmemektedir. Critical Reading bölümünde 52 soruyu cevaplamak için 65 dakika verilecektir. Writing bölümünde ise öğrencilerden 44 soruyu 35 dakikada cevaplamasını istenecektir. 

SAT Sınav Sonuçları genellikle 5 hafta içerisinde açıklanır. Sınav sonuçlarınızı seçeceğiniz 4 kuruma ücretsiz olarak gönderme hakkınız bulunmaktadır. Sınava birden fazla kere girdiyseniz, hangi sonucun gönderilmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Sınav akademik yıl içerisinde (Ekim-Haziran) 6 defa düzenlenmektedir. 

ACT: ABD’ de lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilerin birçok üniversiteye başvurmak için ihtiyaç duyduğu bir sınavdır. ACT şirketi tarafından düzenlenen ve çoğunluğu ABD’de olmak üzere 5900 kolej ve üniversite tarafından kabul edilen sınav, tüm dünyada çeşitli sınav merkezlerinde düzenlenmektedir. 

Yılda 2 milyondan fazla öğrencinin katıldığı bu sınav İngilizce (English), Matematik (Mathematics), Okuma (Reading) ve Bilimsel Muhakeme (Science Reasoning) bölümlerinden oluşur. Ayrıca isteğe bağlı olarak seçilebilen Yazma (Writing) bölümü vardır.

215 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınav, yaklaşık 3 saat sürmekte olup isteğe bağlı writing kısmı ile birlikte yaklaşıp 3.5 saat sürmektedir. 

Sınav yılda altı kez yapılır ve öğrencilerin bileşik puanları 1 ile 36 arasında değişir. Seçmeli Writing bölümünde alınan puan toplam puanı etkilemez. ACT’de çoktan seçmeli sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

ACT’de İngilizce bölümünde 75 soru için 45 dakika verilecektir. Reading kısmı 40 sorudan oluşmaktadır ve 35 dakika sürmektedir. Matematik bölümü 60 sorudan oluşmakta olup 60 dakika sürmekte iken,  Science kısmı ise 40 sorudan oluşmakta olup 35 dakika sürmektedir. Writing sınavın en son bölümüdür ve isteğe bağlı olarak yapılır ve bu bölüm 30 dakika sürmektedir.

ACT sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanır. 

GMAT: GMAT (Graduate Management Admission Test), Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve diğer ülkelerde (Türkiye dâhil) İngilizce eğitim veren üniversitelerde işletme, pazarlama, finans gibi alanlarda yüksek lisans, MBA veya doktora yapacak öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. Dünya genelinde 5200’ün üzerinde yüksek lisans programı GMAT’ ı kabul kriteri olarak kullanmaktadır. 

Sınavda adayların; analytical writing, integrated reasoning, quantitative ve verbal bölümlerinde yetenekleri ölçülmektedir. Toplam sınav süresi 3 saat 30 dakikadır. Dağılımı ise writing 30, integrated reasoning 30, quantitative 75 ve verbal kısmı 75 dakika şeklindedir. 

Analytical Writing ve Integrated Reasoning bölümleriniz, diğer bölümlerden bağımsız ve onlara etkisi olmayacak şekilde değerlendirilecektir. Quantitative ve verbal kısımlarından birleşik bir puan alacaksınız ve bu puan 200-800 aralığında olacaktır. 

Sözel (Verbal) ve sayısal (quantitive) bölüm için resmi olmayan sınav sonuçlarınızı, sınav sonrası test merkezinde görebilirsiniz. Resmi olmayan sınav sonuçlarınız görüntülenirken bir authorization numarasıda verilecektir. Bu numarayı daha sonra resmi sınav sonucunuzu da görüntülemek için kullanacaksınız. Analitik yazma ve integrated reasoning bölümünün de dahil olduğu resmi sınav sonucunuzu 20 gün içinde tarafınıza yollanacak email ile authorization numarasını kullanarak, online olarak görüntüleyebilir veya yazdırabilirsiniz. Sınav sonuçunuzu başvurunuz esnasında posta ile almayı seçtiyseniz, sonuçlar tarafınıza 20-30 gün arasında ulaşacaktır.

GMAT sınav sonuçlarınız 5 yıl boyunca geçerlidir. Kurumlara gönderdiğiniz sonuçlarda son 5 yıl içinde girdiğiniz tüm sınav sonuçları listelenir. 

GRE: GRE, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve diğer ülkelerde (Türkiye dahil) İngilizce eğitim veren üniversitelerdeki mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere ( tıp ve hukuk hariç) yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmek için girilmesi gereken bir sınavdır. 

GRE sınavı Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır. Genel kapsamlı bir sınav olup GRE sınavı kabul koşulu olarak belirlenmiş olan tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran öğrenciler tarafından alınması gerekmektedir. Sözel, sayısal ve analitik yazma bölümlerinden oluşan GRE sınavı yaklaşık 4 saat sürmektedir. Dağılımı ise writing 60, quantitative 70-105 ve verbal kısmı 60-90 dakika şeklindedir.

Analytical Writing bölümü, diğer bölümlerden bağımsız ve onlara etkisi olmayacak şekilde değerlendirilecektir. Quantitative ve verbal kısımlarından ayrı ayrı olacak şekilde bir puan alacaksınız ve bu puan 130-170 aralığında olacaktır.

Computer Based sınavında, sözel ve sayısal bölüm için resmi olmayan sınav sonuçlarınızı, sınav sonrası test merkezinde görebilirsiniz. Analitik yazma bölümünün de dahil olduğu resmi sınav sonucunuz tarafınıza 10-15 gün içerisinde gönderilir. 

GRE sınav sonuçlarınız 5 yıl boyunca geçerlidir. Eski sınav sonuçlarınızı ETS’ nin sitesinde görüntüleyebilirsiniz. 

Sınav kayıt ücretine dahil olarak; sınav sonucunuz, sınav günü seçtiğiniz 5 kuruma da ücretsiz olarak gönderilir. 

IELTS: International English Language Testing System, İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. IELTS, British Council (BC) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir dil sınavıdır. IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, Amerika ve Türkiye gibi birçok ülkede üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir. 

IELTS Sınavı Academic ve General Training olmak üzere iki modül seçeneğine sahiptir. General Training modülü genelde göçmenlik başvuruları için tercih edilir. Academic modül ise eğitim alanında yapılan başvurularda tercih edilmektedir. 

IELTS Sınavı Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Konuşma bölümü hariç, toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Dağılımı ise Reading 60, Listening 30 ve Writing 60 dakika şeklindedir. Speaking kısmı ise sınavdan bir gün önce veya sınav günü ayrı bir oturumda yapılmakta olup yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Her bölüm 1-9 arasında tam veya buçuklu olarak (örneğin 7.0-7.5 gibi) puanlanır. Tüm bölümlerden ayrı ayrı puanlar dikkate alınarak, bunların ortalaması Genel Puan (Overall Band Score) olarak aynı şekilde hesaplanır. 

Paper based bir sınav olan IELTS’ de adaylar sınavı kâğıt-kalem kullanarak yaparlar. Tüm adaylar tüm Listening, Reading ve Writing bölümlerine aynı anda başlayıp aynı anda bitirirler. Speaking bölümü ise konusunda uzman bir IELTS interviewer tarafından yüz yüze olarak, adayın kendisini rahat hissedebileceği bir diyalog ortamı yaratılarak yapılır. 

Sınav tarihinden sonra 13. gün Test Sonuç Raporunuz kurye ile adresinize gönderilir. Test Sonuç Raporunda, Listening, Reading, Writing ve Speaking bölümlerinin ayrı olarak 9 üzerinden değerlendirmesi ve bunların ortalaması olan sonuç notunuz yer almaktadır. Sınav sonuçları 2 yıl geçerlidir. 

TOEFL sınavı ana dili İngilizce olmayanların İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.

TOEFL dünya genelinde 130 dan fazla ülkede, 8500 kurum ve kuruluşta İngilizce yeterliliğini ölçmek için uygulanır. Eğitim dili İngilizce olan çoğu kolej ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca, dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda Toefl sınavından alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.

Sınav günümüzde iki formatta düzenlenmektedir; TOEFL IBT (Internet Based Test) ve TOEFL PBT (Paper Based Test). PBT sınavı artık çok yaygın olmamakla birlikte bazı lokasyonlarda halen uygulanmaktadır. 

TOEFL sınavı Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Konuşma bölümü hariç, toplam sınav süresi 3 saat 45 dakikadır. Dağılımı ise Reading 60-80, Listening 60-80,Speaking 20 ve Writing 50 dakika şeklindedir. Sınavda her bir bölüm (Listening, Reading, Speaking, Writing) 30 puan olmak üzere toplam 120 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve bunların ortalaması Genel Puan (Overall Score) olarak aynı şekilde hesaplanır. 

Sınav sonuçlarını ortalama 10 gün içinde online olarak http://www.ets.org/toefladresinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca sınav tarihinden sonra, ortalama 13 gün içinde Test Sonuç Raporunuz posta ile adresinize de gönderilecektir. Ayrıca sınav başvurunuz esnasında seçtiğiniz 4 kuruma da sınav sonuçlarınız ücretsiz olarak ulaştırılır. Sınav sonuçları 2 yıl geçerlidir. 

PTE: Uluslararası öğrencilere uygulanan, bilgisayar tabanlı bir akademik İngilizce dil testidir.

PTE Academic, anadili İngilizce olmayan ve akademik İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorunda olan katılımcıların dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini doğru bir şekilde ölçer. Üniversiteler, yüksek eğitim kurumları, devlet birimleri ve akademik İngilizce gerektiren kurumlar için katılımcıların dil becerilerini test eder. PTE sınavı Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Toplam sınav süresi 3 saattir. Dağılımı ise Reading 32-41, Listening 45-57,Speaking 30-35 ve Writing 30- 40 dakika şeklindedir.  Tüm bölümler ayrı ayrı olarak 10-90 puan aralığında değerlendirilir. Toplam sınav sonucunuzda bunların ortalaması alınarak 10-90 aralığında Genel Puan (Overall Score) olarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarınız ortalama beş iş günü içinde açıklanmaktadır. Sonuçlarınız çevrimiçi görüntülenebilir olduğunda size e-posta ile bildirilecektir. Bildirim kayıtta kullandığınız aynı e-posta adresine gönderilecektir. Sonuç belgeleri ayrıca kargo ile gönderilmemektedir. 

PTE web sitesi (www.pearsonpte.com)üzerinden kullanıcı hesabınıza giriş yapıp “View Score Report” butonuna tıkladığınızda, sınav sonuçlarınızı gösteren yeni bir pencere açılacaktır. Sınava bir kereden fazla girdiyseniz, son sınavınızdan 2 yıl öncesine kadar girdiğiniz tüm sınavların sonuçları gösterilir.