HİZMETLERİMİZ

BAŞVURU HAZIRLIĞI

Üniversite başvuru süreci ülkeden ülkeye ve hatta ülke içindeki üniversiteler arasında bile değişiklik göstermektedir. Bu sebepten dolayı her bir başvuru için bireyselleştirilmiş yöntem gerekmektedir.

Hedef üniversiteler belirlendikten sonra, her bir okul başvurusu için gerekli olan belgeler listelenir ve sonrasında bu listeler öğrencilere verilir ve başvuru süreci başlatılır. Bu süreç gerekli belgelerin toplanması ve hedeflenen okulların talep ettiği standart testler ile akademik gereksinimlerin sağlanmasına yardımcı olma kısımlarını da içermektedir. Bunların dışında öğrencilerin ders dışı aktivitelere katılım oranlarını arttırmaları da tavsiye edilmektedir (lisans başvurularında).

Öğrencilerin bu süreci başarı ile tamamlayabilmeleri için eğitim başlangıç tarihinden en az 1.5 sene önce bu sürece başlamaları tavsiye edilmektedir.

Başvuru hazırlık listesi örneği:

•    Belgeler

o    İngilizce çevirisi yapılmış üniversite veya lise transcripti
o    Not ortalamasının çevirisi
o    İngilizce CV
o    Niyet ve üniversite başvuru mektupları
o    Vize işlemleri için gerekli belgeler (banka hesap dökümü, pasaport, vukuatlı nüfus kayıt örneği vb.)
o    Sınav sonuçları (SAT, IELTS, TOEFL, GMAT, GRE vb.)  

•    Akademik

o    Lise veya üniversite not ortalamalarının analiz edilmesi ve yükseltilebilecek dersler hakkında tavsiyelerde bulunma
o    SAT, GRE veya GMAT sınavlarına hazırlık
o    IELTS veya TOEFL sınavlarına hazırlık
o    Referans mektuplarının toplanması
o    Mülakatlara hazırlık
o    Portföy oluşturma (gerekli bölümler için) 

 •    Ders dışı aktiviteler

o    Akademik kulüplere üyelikler
o    Spor (okul takımları veya profesyonel liglere katılım)
o    Stajlar
o    Gönüllü faaliyetler ve hayır işleri